Vrij ski rooster

 

maandag van tot baan 1 baan 2 baan 3 baan 4 baan 5 baan 6 baan 7  
  14:30 15:30 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
  15:30 16:30 vrij les vrij vrij vrij vrij vrij  
  16:30 17:30 vrij vrij vrij les vrij les vrij  
  17:30 18:30 vrij les vrij vrij vrij les vrij  
  18:30 19:30 vrij les vrij les les les vrij  
  19:30 20:30 les vrij les les les les vrij  
  20:30 21:30 les les les les vrij les vrij  
  21:30 22:30 vrij vrij les vrij vrij vrij vrij  
                     
dinsdag van tot baan 1 baan 2 baan 3 baan 4 baan 5 baan 6 baan 7  
  10:30 11:30 vrij vrij vrij les vrij vrij vrij  
  11:30 12:30 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
  14:30 15:30 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
  15:30 16:30 vrij vrij les vrij vrij vrij vrij  
  16:30 17:30 vrij vrij les vrij vrij vrij vrij  
  17:30 18:30 vrij vrij les vrij vrij vrij vrij  
  18:30 19:30 vrij vrij vrij les vrij les les  
  19:30 20:30 les vrij les les les les les  
  20:30 21:30 les vrij les les les les vrij  
  21:30 22:30 vrij vrij les les vrij vrij vrij  
                     
woensdag van tot baan 1 baan 2 baan 3 baan 4 baan 5 baan 6 baan 7  
  14:30 15:30 les vrij les les les les vrij  
  15:30 16:30 vrij les les les les les vrij  
  16:30 17:30 les les les les les les vrij  
  17:30 18:30 les les les vrij vrij les vrij  
  18:30 19:30 les vrij les les les vrij vrij  
  19:30 20:30 les les les les les vrij vrij  
  20:30 21:30 les vrij vrij/les vrij/les les les vrij  
  21:30 22:30 vrij vrij vrij les vrij vrij vrij  
                     
donderdag van tot baan 1 baan 2 baan 3 baan 4 baan 5 baan 6 baan 7  
  14:30 15:30 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
  15:30 16:30 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
  16:30 17:30 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
  17:30 18:30 vrij vrij les vrij vrij les vrij  
  18:30 19:30 vrij vrij les les vrij les vrij  
  19:30 20:30 vrij vrij les les les vrij vrij  
  20:30 21:30 vrij vrij les les vrij vrij vrij  
  21:30 22:30 vrij vrij les les vrij vrij vrij  
                     
vrijdag van tot baan 1 baan 2 baan 3 baan 4 baan 5 baan 6 baan 7  
  10:00 11:00 vrij vrij vrij les vrij vrij vrij  
  11:00 12:00 les vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
  14:30 15:30 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
  15:30 16:30 vrij les vrij vrij vrij vrij vrij  
  16:30 17:30 vrij les les les les vrij vrij  
  17:30 18:30 vrij les les les les vrij vrij  
  18:30 19:30 vrij vrij vrij les les les vrij  
  19:30 20:30 les les les les les les vrij  
  20:30 21:30 les vrij les les vrij vrij vrij  
  21:30 22:30 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
                     
zaterdag van tot baan 1 baan 2 baan 3 baan 4 baan 5 baan 6 baan 7  
  9:00 10:00 vrij vrij les vrij vrij vrij vrij  
  10:00 11:00 les les les les les les vrij  
  11:00 12:00 les les les les les les vrij  
  12:00 13:00 les les les vrij les les vrij  
  13:00 14:00 les vrij les les vrij vrij vrij  
  14:00 15:00 les les les les les les vrij  
  15:00 16:00 les les les les les les les  
  16:00 17:00 les les les les les les vrij  
  17:00 18:00 les vrij vrij les les les vrij  
  18:00 19:00 les vrij vrij les les les vrij  
  19:00 20:00 les vrij vrij les les les les  
  20:00 21:00 vrij vrij vrij vrij vrij les vrij  
                     
zondag van tot baan 1 baan 2 baan 3 baan 4 baan 5 baan 6 baan 7  
  9:00 10:00 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
  10:00 11:00 les les les les les les vrij  
  11:00 12:00 les les les les les les vrij  
  12:00 13:00 les les les vrij les les vrij  
  13:00 14:00 les les les les les les vrij  
  14:00 15:00 les les les les les les vrij  
  15:00 16:00 les les les les les les vrij  
  16:00 17:00 vrij les vrij vrij vrij les les  
  17:00 18:00 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij  
 
maandag
van
tot
baan 1
baan 2
baan 3
baan 4
baan 5
baan 6
baan 7
 
 
14:30
15:30
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
15:30
16:30
vrij
les
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
16:30
17:30
vrij
vrij
vrij
les
vrij
les
vrij
 
 
17:30
18:30
vrij
les
vrij
vrij
vrij
les
vrij
 
 
18:30
19:30
vrij
les
vrij
les
les
les
vrij
 
 
19:30
20:30
les
vrij
les
les
les
les
vrij
 
 
20:30
21:30
les
les
les
les
vrij
les
vrij
 
 
21:30
22:30
vrij
vrij
les
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dinsdag
van
tot
baan 1
baan 2
baan 3
baan 4
baan 5
baan 6
baan 7
 
 
10:30
11:30
vrij
vrij
vrij
les
vrij
vrij
vrij
 
 
11:30
12:30
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
14:30
15:30
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
15:30
16:30
vrij
vrij
les
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
16:30
17:30
vrij
vrij
les
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
17:30
18:30
vrij
vrij
les
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
18:30
19:30
vrij
vrij
vrij
les
vrij
les
les
 
 
19:30
20:30
les
vrij
les
les
les
les
les
 
 
20:30
21:30
les
vrij
les
les
les
les
vrij
 
 
21:30
22:30
vrij
vrij
les
les
vrij
vrij
vrij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
woensdag
van
tot
baan 1
baan 2
baan 3
baan 4
baan 5
baan 6
baan 7
 
 
14:30
15:30
les
vrij
les
les
les
les
vrij
 
 
15:30
16:30
vrij
les
les
les
les
les
vrij
 
 
16:30
17:30
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
17:30
18:30
les
les
les
vrij
vrij
les
vrij
 
 
18:30
19:30
les
vrij
les
les
les
vrij
vrij
 
 
19:30
20:30
les
les
les
les
les
vrij
vrij
 
 
20:30
21:30
les
vrij
vrij/les
vrij/les
les
les
vrij
 
 
21:30
22:30
vrij
vrij
vrij
les
vrij
vrij
vrij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donderdag
van
tot
baan 1
baan 2
baan 3
baan 4
baan 5
baan 6
baan 7
 
 
14:30
15:30
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
15:30
16:30
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
16:30
17:30
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
17:30
18:30
vrij
vrij
les
vrij
vrij
les
vrij
 
 
18:30
19:30
vrij
vrij
les
les
vrij
les
vrij
 
 
19:30
20:30
vrij
vrij
les
les
les
vrij
vrij
 
 
20:30
21:30
vrij
vrij
les
les
vrij
vrij
vrij
 
 
21:30
22:30
vrij
vrij
les
les
vrij
vrij
vrij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vrijdag
van
tot
baan 1
baan 2
baan 3
baan 4
baan 5
baan 6
baan 7
 
 
10:00
11:00
vrij
vrij
vrij
les
vrij
vrij
vrij
 
 
11:00
12:00
les
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
14:30
15:30
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
15:30
16:30
vrij
les
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
16:30
17:30
vrij
les
les
les
les
vrij
vrij
 
 
17:30
18:30
vrij
les
les
les
les
vrij
vrij
 
 
18:30
19:30
vrij
vrij
vrij
les
les
les
vrij
 
 
19:30
20:30
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
20:30
21:30
les
vrij
les
les
vrij
vrij
vrij
 
 
21:30
22:30
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaterdag
van
tot
baan 1
baan 2
baan 3
baan 4
baan 5
baan 6
baan 7
 
 
9:00
10:00
vrij
vrij
les
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
10:00
11:00
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
11:00
12:00
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
12:00
13:00
les
les
les
vrij
les
les
vrij
 
 
13:00
14:00
les
vrij
les
les
vrij
vrij
vrij
 
 
14:00
15:00
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
15:00
16:00
les
les
les
les
les
les
les
 
 
16:00
17:00
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
17:00
18:00
les
vrij
vrij
les
les
les
vrij
 
 
18:00
19:00
les
vrij
vrij
les
les
les
vrij
 
 
19:00
20:00
les
vrij
vrij
les
les
les
les
 
 
20:00
21:00
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
les
vrij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zondag
van
tot
baan 1
baan 2
baan 3
baan 4
baan 5
baan 6
baan 7
 
 
9:00
10:00
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
 
 
10:00
11:00
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
11:00
12:00
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
12:00
13:00
les
les
les
vrij
les
les
vrij
 
 
13:00
14:00
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
14:00
15:00
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
15:00
16:00
les
les
les
les
les
les
vrij
 
 
16:00
17:00
vrij
les
vrij
vrij
vrij
les
les
 
 
17:00
18:00
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij