Vuistregels

Sporten doe je voor je plezier. 
Sporten betekent jezelf kunnen zijn in alle onbevangenheid die daarbij van belang is.
Om dat kracht bij te zetten  hebben we vuistregels verwoord voor het respectvol omgaan met elkaar omgaan.

Zo zijn onze manieren…..

 • We accepteren en respecteren iedereen zoals hij of zij is en discrimineren niet; iedere  telt  mee bij Wolfskamer Wintersport
 • We houden grenzen in acht die mensen zelf aangeven.
 • We vallen anderen niet lastig.
 • We veroorzaken een ander geen schade.
 • We maken op geen enkele manier misbruik van onze eigen machtspositie.
 • We schelden niet of maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • We negeren elkaar niet.
 • We doen niet mee met pesten, uitlachen of roddelen.
 • Sterker nog, we spreken mensen corrigerend aan die dat zulke dingen wel doen.
 • We vechten niet, gebruiken geen geweld en we bedreigen niet noch nemen wapens mee naar de club.
 • We komen niet ongewenst dichtbij een ander of raken deze tegen diens wil aan.
 • We geven niemand ongewenst seksueel getinte aandacht.
 • We stellen geen ongepaste vragen, maken geen ongewenste opmerkingen en we maken geen ongewenste foto’s over iemands persoonlijk leven of uiterlijk , noch delen deze uit.
 • Als iemand onszelf hindert of lastig valt vragen we hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet werkt vragen we een ander te hulp.
 • In het algemeen helpen we elkaar deze vuistregels in acht te nemen en spreken mensen aan die zich er niet aan houden. Als dat niet werkt melden we dat bij de leiding van Wolfskamer of bij de clubvertrouwenspersoon.

Deze vuistregels zijn indicatief voor het respectvol leven dat we binnen de club nastreven. Wij vragen van iedereen die bij Wolfskamer komt om mee te werken aan dit Sociale Veiligheid klimaat.