.financity-logo { display: none; } .single footer, .single .financity-blog-title-wrap{ display:none !important; } tribe-bar-date-filter table { width: 100%; text-align: left; margin-bottom: 10px; } table tr td { padding: 0px;} /* div.gdlr-core-column-20 { position: fixed; right: 0; }*/ .wpcf7-form-control { background-color: #FFFFFF; } ..gdlr-core-page-builder-body { background-color: #FFFFFF; } body .gdlr-core-blog-full .gdlr-core-excerpt-read-more { display: none; }

Uitnodiging ledenvergadering


IN DEZE NIEUWSBRIEF
  • UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
  • AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
  • NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MEI 2017
  • JAARREKENING 2016-2017
  • BEGROTING 2017-2018
  • SKI EXPEDITIE ANTARCTICA


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 13 DECEMBER 2017

Ik wil u namens het bestuur van harte uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering op 13 december. Tijdens deze ALV zal het bestuur de jaarrekening van seizoen 2016-2017 ter goedkeuring aan u voorleggen, deze financiële verantwoording zal vergezeld worden van een toelichting over seizoen 2016-2017 op de volgende gebieden:

  • Commerciële beleid, leden ontwikkeling, producten, sponsoring
  • Personele zaken
  • Ontwikkelbeleid
  • Bijzondere disciplines, G skiën, VGW en de wedstrijdsport

Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen staat ook de herbenoeming van de secretaris op de agenda. Voorafgaand aan de vergadering is er een financieel vragen uurtje en is er de mogelijkheid op tijdens een presentatie kennis te maken met:

en hun spectaculaire ski-expeditie op Antarctica.
We hopen dat de vergadering een verbindend karakter zal hebben.

Vriendelijke groet,

Mede namens de overige leden van het Bestuur,

Henk van der Werf
Secretaris van het Bestuur van Skiclub Wolfskamer


AGENDA

18.00 tot 18.45 uur
Openbaar vooroverleg verantwoording jaarrekening 2016-2017.
Gelegenheid verdiepende vragen te stellen over de details van de jaarrekening.

19.00 tot 19.45 uur
Presentatie ski-expeditie Antartica / Michiel de Ruijter.

20.00 tot 22.00 uur
Opening , door de voorzitter
– Toelichting agenda en mededelingen
– Notulen vorige ALV
– Ingekomen stukken
– Toelichting seizoen 2016/2017
Koffiepauze
Toelichting en vaststelling jaarstukken ‘16/’17
Herbenoeming secretaris; Henk van der Werf
Rondvraag

22.00 uur
Sluiting

JAARREKENING 2016-2017
Bekijk de PDF

BEGROTING 2017-2018
Bekijk de PDF

SKI EXPEDITIE ANTARCTICA
Bekijk de PDF

Leave a Reply