.financity-logo { display: none; } .single footer, .single .financity-blog-title-wrap{ display:none !important; } tribe-bar-date-filter table { width: 100%; text-align: left; margin-bottom: 10px; } table tr td { padding: 0px;} /* div.gdlr-core-column-20 { position: fixed; right: 0; }*/ .wpcf7-form-control { background-color: #FFFFFF; } ..gdlr-core-page-builder-body { background-color: #FFFFFF; } body .gdlr-core-blog-full .gdlr-core-excerpt-read-more { display: none; }

Leefregels

 • Skiclub Wolfskamer is een vereniging. We gebruiken de naam Wolfskamer Wintersport.
 • We richten ons op breedtesport, wedstrijdsport en aangepaste sport.
 • Lid wordt je door je in te schrijven en de lidmaatschapscontributie te betalen.
 • Het lidmaatschap geeft recht op het inschrijven voor alle vormen van lessen en door de club georganiseerde evenementen alsmede op het gebruik maken van de banen om vrij te skiën en te snowboarden, op de daartoe vastgestelde tijden.
 • De verantwoordelijke medewerkers van de club geven aan op welke banen respectievelijk lessen plaats vinden en vrij skiën mogelijk is.
 • Op de website en de lesrooster flyer bij de receptie staat het rooster van de skischool.
 • In de jaarlijks uit te geven seizoen brochure/flyer staan de seizoen tarieven voor groepslessen, beginnerscursussen, privélessen en clinics. Ook de prijzen voor huur skimaterialen staan daarin aangegeven.
 • Het lidmaatschap wordt na het seizoen automatisch verlengd, tenzij vóór 1 juli van het lopende seizoen het lidmaatschap door het lid wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie (receptie) of door een mail aan [email protected].
 • Betaling van contributie en lesgeld gebeurt aan de receptie van de club of in geval van automatische verlenging middels een incasso.
 • Niet gevolgde lessen worden niet terugbetaald of doorgeschoven. Bij het niet kunnen volgen van lessen vanwege een skiongeval op onze baan wordt in onderling overleg met het lid een alternatief besproken door de medewerkers van de receptie of het hoofd skischool.
 • Lessen worden uitsluitend verzorgd door gekwalificeerde leraren van de skischool. Tevens wordt toezicht gehouden op het baangebruik. Leden dienen zich te houden aan de (FIS) pisteregels en deze te kennen.
 • Bij ongevallen moet een ongevallenformulier, verkrijgbaar bij de receptie, ingevuld worden. De Vereniging sluit elke vorm van aansprakelijkheid voor schade, hoe dan ook, uit.
 • Wolfskamer Wintersport gelooft in de waarde van verenigingsleven. Hiertoe worden evenementen georganiseerd, alsmede in de club aandacht geschonken aan tradities als Sinterklaas, Kerstmis en tegenwoordig ook Halloween.
 • Het après ski café beoogt de pleisterplaats bij uitstek te zijn voor leden en introducés. Tijdens de openingstijden zal er immer een aanbod aan “food & beverage” zijn, een en ander volgens de spelregels van de Horecawet.
 • Medewerkers zullen te allen tijde positieve condities scheppen voor een levendig verenigingsleven. Van leden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk meedoen aan het verenigingsleven van Wolfskamer Wintersport. Als Wolfskamer Wintersport willen we trots zijn op onze vereniging en ons verenigingsleven.