Ongevallen

“Een ongeluk zit in een klein hoekje”
Wolfskamer Wintersport doet er dan ook alles aan om ongelukken op de banen te voorkomen. Skiën en snowboarden is per slot van rekening pure fun. Elk ongeval is er één te veel!

Toch vinden er helaas ieder jaar ongevallen plaats op de banen. Bepaalde ongevallen kunnen toegeschreven worden aan onvoorziene omstandigheden of aan het materiaal. Andere incidenten weer aan het gedrag van de beoefenaren: onervarenheid, eigenwijs en overschatting van eigen kunnen.

Melding en registratie ongevallen:
In de Arbo-wet staat dat ongevallen moeten worden gemeld en geregistreerd. Per incident dient een ongevallen registratieformulier ingevuld worden.

Ongevallenmelding:
Indien je op de skiclub betrokken bent geraakt bij een ongeval waarbij letsel is ontstaan dan verzoeken wij vriendelijk het Ongevallen registratieformulier in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen bij de receptie van de skiclub of downloaden op deze website. Deze kan na invullen als volgt geretourneerd worden:

Afgeven bij de balie van Wolfskamer Wintersport of  inscannen (voorzien van handtekening) en per e-mail sturen naar leden@wolfskamer.nl
Opsturen naar:
Wolfskmamer Wintersport
T.a.v. de ledenadministratie
Postbus 389
1270 AJ Huizen

Wij wensen u veilige afdalingen en danken u voor uw bijdrage om onze banen nog veiliger te maken!