Lidmaatschapcondities

Het is belangrijk om de lidmaatschapcondities te weten als je lid wordt van Skiclub Wolfskamer!

 

 • Skiclub Wolfskamer is een vereniging en wij gebruiken de naam Wolfskamer Wintersport
 • We richten ons op breedtesport, wedstrijdsport en aangepaste sport
 • Lid wordt je door je in te schrijven en de lidmaatschapscontributie te betalen
 • Het lidmaatschap geeft recht op het inschrijven voor alle vormen van lessen en door de club
  georganiseerde evenementen alsmede op het gebruik maken van de banen om vrij te skiën
  of te snowboarden op de daartoe vastgestelde tijden
 • De verantwoordelijke medewerkers van de club geven aan op welke banen respectievelijk
  lessen plaats vinden en vrij skiën mogelijk is
 • In de jaarlijks uit te geven seizoensbrochure / flyer staan de geldende tijdschema’s van de
  skischool alsook de seizoenstarieven voor groepslessen, beginnerscursussen, privélessen en
  clinics. Hierin staan ook de prijzen voor huur skimaterialen en de mogelijkheden voor proeflessen en introducés
 • Het lidmaatschap wordt na het seizoen automatisch verlengd, tenzij vóór 1 juli van het
  lopende seizoen beëindigd middels opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk te
  gebeuren bij de ledenadministratie (receptie) of door een e-mail aan info@wolfskamer.nl
 • Betaling van contributie en lesgeld gebeurt aan de receptie van de club of in geval van
  automatische verlenging middels een incasso
 • Niet gevolgde lessen worden niet terugbetaald of doorgeschoven. Bij het niet kunnen volgen
  van lessen vanwege een ski-ongeval op onze baan wordt in onderling overleg met het lid een
  alternatief besproken door de medewerkers van de receptie of het hoofd van de skischool
 • Lessen worden immer verzorgd door gekwalificeerde leraren van de skischool. Tevens wordt
  toezicht gehouden op het baangebruik. Leden dienen zich te houden aan de pisteregels en
  deze te kennen
 • Bij ongevallen dient een ongevallenformulier, verkrijgbaar bij de receptie, ingevuld te worden.
  De vereniging sluit elke vorm van aansprakelijkheid voor schade, hoe dan ook, uit
 • Wolfskamer Wintersport gelooft in de waarde van het verenigingsleven. Hiertoe worden
  evenementen georganiseerd, alsmede in de club aandacht geschonken aan tradities als
  zoals sinterklaas en halloween
 • Het apres-ski café beoogt de pleisterplaats bij uitstek te zijn voor leden en introducés. Op de
  openingstijden zal er immer een aanbod aan “food & beverage” zijn, een en ander volgens
  de spelregels van de Horecawet
 • De medewerkers zullen ten aller tijde positieve condities scheppen voor een levendig
  verenigingsleven. Van de leden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk hieraan meedoen. Als Wolfskamer Wintersport zijn wij trots op onze vereniging en ons verenigingsleven

Voor statuten en het huishoudelijk reglement kan je terecht bij onze receptie en/of de website.

 

Heb je een vraag? Vul dan het onderstaande formulier in.

Naam:

Telefoonnummer:
Bericht:

Typ de onderstaande code over:

captcha

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Copyright 2018 Wolfskamer Wintersport