ALV

  • De Algemene Leden Vergadering (ALV) komt in de regel tweemaal per jaar bijeen, in mei en in december.
  • De ALV stelt de begroting vast, tevens de jaarstukken van enig seizoen.

Stukken Algemene Ledenvergaderingen:

Bijzondere Ledenvergadering (ALV) – Januari 2019

Algemene Ledenvergadering (ALV) – December 2018

Algemene Ledenvergadering (ALV) – Mei 2018

Algemene Ledenvergadering (ALV) – Mei 2017

Algemene Ledenvergadering (ALV) – December 2016

Algemene Ledenvergadering (ALV) – Juni 2016

Algemene Ledenvergadering (ALV) – November 2015