ALV

  • De Algemene Leden Vergadering (ALV) komt in de regel tweemaal per jaar bijeen, in mei en in december.
  • De ALV stelt de begroting vast, tevens de jaarstukken van enig seizoen.

Stukken voorgaande Algemene Ledenvergaderingen:

Algemene Ledenvergadering (ALV) – Mei 2018

Agenda & uitnodiging

Begroting

Vacature

Algemene Ledenvergadering (ALV) – Mei 2017

– Begroting

Algemene Ledenvergadering (ALV) – December 2016

– Jaarrekening 2015-2016

Algemene Ledenvergadering (ALV) – Juni 2016

– Begroting 

Algemene Ledenvergadering (ALV) – November 2015

  – Jaarrekening 2014-2015