.financity-logo { display: none; } .single footer, .single .financity-blog-title-wrap{ display:none !important; } tribe-bar-date-filter table { width: 100%; text-align: left; margin-bottom: 10px; } table tr td { padding: 0px;} /* div.gdlr-core-column-20 { position: fixed; right: 0; }*/ .wpcf7-form-control { background-color: #FFFFFF; } ..gdlr-core-page-builder-body { background-color: #FFFFFF; } body .gdlr-core-blog-full .gdlr-core-excerpt-read-more { display: none; }

augustus 2020 1

Ons Corona beleid….ruimte alom voor de skilessen

Al vroeg in de zomer zijn we er voor gaan zitten. Hoe kunnen we binnen de gegunde wet- en regelgeving op een RIVM verantwoorde wijze ons verenigingsleven en de kernactiviteit skilessen, gestalte blijven geven. Centraal staat dat we veel kleine kinderen, en specifieke doelgroepen als de g-skiers en de mensen met een lichamelijke beperking op de banen hebben. Met de bouw van WolfskamerPlaza ontstonden ook gebouwlijk meer mogelijkheden, een geluk bij een ongeluk. En de latten die we onder de schoenen hebben zorgen vanzelfsprekend al voor “sociale afstand”. Ons protocol dat we bij aanvang van het seizoen “dwingend” zullen presenteren is sluitend en biedt toch ruimte voor skiplezier.

Centraal staat de missie van Wolfskamer Wintersport, namelijk dat we onze leden,

  • willen aanzetten tot BEWEGEN, wat met goed skionderricht en gezelligheid aantrekkelijk is en stimuleert,
  • een RUSTPUNT in een hectisch bestaan willen bieden, waarbij de ruimte op en om de banen bijdraagt aan een vorm van ruimte voor jezelf,
  • de mogelijkheid willen bieden leuke andere sportieve mensen te ontmoeten. We noemen het de mogelijkheid tot SOCIAAL VERBINDEN.

In het gestalte geven aan verantwoord Coronabeleid hebben deze drie elementen uit onze Missie steeds voorop gestaan. Hoe kunnen we BEWEGEN, een RUSTPUNT en SOCIAAL VERBINDEN zo goed mogelijk in de lucht houden als we onszelf ook beperkingen op moeten leggen ?

  • We hebben de ruimte op de banen en de sporters hebben door hun ski’s een vanzelfsprekende afstand tot elkaar. Daar hebben we een protocol op gebaseerd, waarbij op het terrein “verkeerskundige” regels gaan gelden.
  • Onze gebouwlijke situatie ligt gevoeliger, maar met de bouw van Wolfskamer Plaza hebben we kans gezien “menselijke stromen” verantwoord door de gebouwen te dirigeren. Zo is de vrijgekomen ruimte bij de receptie (geen verhuur meer) benut om de balieruimte te verdubbelen en de eventuele wachtenden op een goede manier in een rij te houden, met anderhalve meter ruimte, zoals ook bij het grootwinkelbedrijf wordt toegepast.
  • Tot slot hebben we de ‘Apresski’. Deze zal nog maar een beperkte functie houden, met vooral naar buiten( terrassen enzo) gericht “coffee to go”-aanbod, zowel op het voorterrein als achter bij de banen 5,6,7.

Zoals al gesteld. Bij de start begin september zal intensief aandacht gevraagd worden voor het protocol met ook veel gedragsaanwijzingen, dat we dan presenteren. 

Tot slot, ski leraren en  overige medewerkers worden getraind in handhaven, waarbij ze clubleden, daar waar nodig, zullen corrigeren.

augustus 2020 2