.financity-logo { display: none; } .single footer, .single .financity-blog-title-wrap{ display:none !important; } tribe-bar-date-filter table { width: 100%; text-align: left; margin-bottom: 10px; } table tr td { padding: 0px;} /* div.gdlr-core-column-20 { position: fixed; right: 0; }*/ .wpcf7-form-control { background-color: #FFFFFF; } ..gdlr-core-page-builder-body { background-color: #FFFFFF; } body .gdlr-core-blog-full .gdlr-core-excerpt-read-more { display: none; }

Privacy Verklaring

Bij Wolfskamer Wintersport hechten we veel waarde aan het recht op privacy van onze leden. Simpel gesteld verstaan wij hieronder het recht om met rust gelaten te worden. Dit betekent ook dat we als vereniging niet zomaar iemands persoonlijke informatie mogen gebruiken Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens.
In deze Privacy Verklaring willen we duidelijk zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze leden:

 1. Om als sportvereniging te kunnen functioneren moeten wij kunnen beschikken over persoonlijke gegevens van onze leden. Denk daarbij aan gegevens die we nodig hebben voor ledenadministratie, het kunnen declareren van lidmaatschapsgelden en lesgelden en de administratie rond lesgroepen.
 2. Deze persoonsgegevens verwerken wij met ons ledenadministratiepakket en zijn slechts toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers die daartoe door de leiding gerechtigd zijn.
 3. Na beëindiging van uw lidmaatschap zullen de persoonsgegevens gegevens na twee jaar verwijderd worden. Voor financiële gegevens geldt een termijn van zeven jaar.
 4. Bij het invullen en ondertekenen van het lidmaatschap-inschrijvingsformulier teken je voor:
  • Akkoord met met de kaders en termen van deze Privacy verklaring, die ook te vinden is op de website van Wolfskamer Wintersport
  • Akkoord met het ontvangen van (digitale) mailing van de club alsmede het ontvangen van promotie mailing vanuit de club
  • Wolfskamer Wintersport heeft toestemming om foto- en/of filmmateriaal van jouw en je naasten te gebruiken voor print-, drukwerk- en/of digitale uitingen, waar de vereniging zich mee presenteert.
 5. Verwerking van je persoonsgegevens beperkt zich tot de administratiedoelen zoals dat bij
  een sportvereniging nodig is.
 6. In geval van toestemming tot extra verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek, marketing of promotie of dergelijke is het lid gerechtigd op elk moment deze toestemming weer in te trekken.
 7. Wolfskamer Wintersport geeft de persoonsgegevens niet aan derden, anders dan de koepelorganisatie Nederlandse Ski Vereniging.
 8. Het softwarepakket voor de leden en debiteurenadministratie is besloten en beveiligd.
 9. Wij zijn op de hoogte van jouw rechten zoals ook gesteld in de regelgeving van de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).