.financity-logo { display: none; } .single footer, .single .financity-blog-title-wrap{ display:none !important; } tribe-bar-date-filter table { width: 100%; text-align: left; margin-bottom: 10px; } table tr td { padding: 0px;} /* div.gdlr-core-column-20 { position: fixed; right: 0; }*/ .wpcf7-form-control { background-color: #FFFFFF; } ..gdlr-core-page-builder-body { background-color: #FFFFFF; } body .gdlr-core-blog-full .gdlr-core-excerpt-read-more { display: none; }

Veilig, duurzaam & gezond

Wolfskamer Winterport is het laatste jaar actief aan de slag gegaan met beleid op het gebied van veilig sporten en duurzaamheid. Voorop staat onze liefde voor de ontplooiing en het plezier van jonge kinderen. Als hoeksteen van ons beleid zien we de bijdrage die we willen leveren aan ruimte voor het eigene van jonge kinderen. De skischool moet de plaats zijn waar kinderen zich helemaal thuis voelen en de ontwikkeling als jonge sporter een feest wordt. Veilig sporten  is een andere hoeksteen waar we een uitgesproken opvatting over hebben.

Veel zien we in de huidige tijd dat kinderen al vroeg in een onhandig keurslijf komen. Drukke ouders, vaak overbezorgd naar het wel en wee van hun kinderen, waardoor onbedoeld maar zo een beklemmend klimaat rond kinderen ontstaat. Anderzijds zien we vaak dat kinderen ook aan veel ambitieuze verwachtingen moeten voldoen. Een hoog niveau op school, de beste in de sport en meer van dat soort reputatiedoelen spelen vaak een rol.

Wolfskamer Wintersport wil graag het unieke van de sport zelf als kans en ruimte bieden aan kinderen. De sport kenmerkt zich door twee dingen. Allereerst dat je je zonder aandrijving  op de manier van een vrije vogel kunt voortbewegen. Maar daarnaast is het voortdurende spel met “balans zoeken en vinden” een geweldige bijdrage aan alle facetten van je lichamelijke ontwikkeling. Bij skiën wordt elke spier en elke zenuw aangesproken, wat na verloop van tijd spontaan bijdraagt aan de ontwikkeling van je eigen waarde en zelfvertrouwen met een gezond lijf als basis.

Ons vernieuwde curriculum, de basis voor de aanpak van onze leraren, heeft deze uitgangspunten nog nadrukkelijker tot  werkwijze in de skischool gemaakt.

Daarnaast hebben we, deels samen met het sportplatform Huizen, een actief beleid ontwikkeld op het gebied van VEILIG SPORTEN. Sporten betekent jezelf kunnen zijn in alle onbevangenheid die daarbij van belang is. Wij bij Wolfskamer Wintersport hechten aan sociale veiligheid en het elkaar in de eigen waarde laten. Dat is een groot doel binnen onze club.

We noemen dat Sociaal Veilig Sporten. Kijk ook eens op onze website onder het kopje “Sociaal Veilig”. De vuistregels die daar verwoord staan, drukken iets uit van onze overtuiging en leef principes.

Aan gezondheid en duurzaamheid hopen we bij te dragen op het gebied van “Food & Beverage”. In en om het aanbod en de werkwijze van ons après ski grand café werken we hard aan een eigentijdse invulling gericht op gezondheid en de beperking van ecologische belasting.

Graag ontvangen wij tips en suggesties van onze leden. Een mondelinge of schriftelijke inbreng kun je richten aan Natascha van Wijngaarden, hoofd receptie en lid van het MT van Wolfskamer Wintersport.